เกี่ยวกับเรา

ทั้งหมดบริการของเราประกอบด้วยคุณสมบัติผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ฝึกไทยเดิมนวด

ภูมิใจไทย

รับรู้ลักษณะและวัฒนธรรมไทย มาไปยังฝั่งของประเพณีของ: ศิลปะของการนวด